Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

960 tysięcy złotych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Toruniu

Facebook

Na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 18 marca, radni zadecydują o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Toruniu na 2021 rok.

Ten program przyjmowany jest przez Radę Miasta co roku i dotyczy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym (w szczególności psom i kotom). Najważniejsze zadania w ramach tego projektu to:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku;
  • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, prowadzenie akcji sterylizacji kotek, kastracji kocurów, dokarmiania oraz zapewniania miejsc schronienia, w tym zakup domków dla kotów;
  • odławianie bezdomnych zwierząt na podstawie zgłaszanych interwencji;
  • obligatoryjna sterylizacja bądź kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  • usypianie ślepych miotów;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  • czipowanie zwierząt opuszczających schronisko.

Większość zadań realizowanych jest na zlecenie gminy przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, część także przez inne organizacje społeczne. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim, o ile takie się pojawią, gmina zapewnia umieszczenie w Gospodarstwie Rolnym w Grabowcu

– wyjaśnia miasto. Na realizację zadań w ramach tego programu miasto zamierza przeznaczyć 960 tysięcy złotych – w tym 90 tysięcy na opiekę na kotami wolno żyjącymi. Magistrat informuje też o najważniejszych elementach realizacji programu w 2020 roku. Chodzi m.in. o przyjęcie do schroniska 853 psów i 745 kotów, oznakowanie mikroczipem 456 psów i 491 kotów, adopcję psów (procent adopcji – 95,83%) oraz kotów (87,81%).

(KG)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-08-15