Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Chcesz być częścią Rady ds. Konsultacji Społecznych? Zgłoś swoją kandydaturę

Facebook

Miasto prowadzi dodatkowy nabór do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych w Toruniu. Jesteś zainteresowany udziałem w radzie? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby zgłosić swoją kandydaturę.

Rada
Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych to podmiot opiniodawczo-konsultacyjny miejskiej rady i prezydenta Torunia w sprawie konsultacji społecznych. Do jej zadań należy m.in. aktualizacja Dobrych Praktyk Prowadzenia Konsultacji, przedstawienie sprawozdania z konsultacji wraz z wnioskami, opiniowanie wniosków.
Skład
W skład Rady wchodzi dwanaście osób – trzech radnych, trzy osoby spośród kandydatów organizacji pozarządowych, trzy osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców oraz trzech pracowników urzędu. Członkowie Rady pracują społecznie (bez wynagrodzenia).

Organizacja pozarządowa

Jeśli chcesz wejść do Rady jako przedstawiciel/ka organizacji pozarządowej (działającej na terenie Torunia) to musisz spełnić kilka warunków:

  • Twoja kandydatura musi być zgłoszona przez zarząd lub prezesa organizacji,
  • do zgłoszenia należy załączyć opis Twojego doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • musi dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne organizacje

Mieszkaniec/ka Torunia

Jeśli chcesz wejść do Rady jako mieszkaniec/ka Torunia to:

  • musisz zgłosić kandydaturę pisemnie,
  • napisać, dlaczego chcesz przystąpić do Rady
  • dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców

Kandydat zgłoszony przez mieszkańców nie może być członkiem organów wykonawczych/ nadzorczych organizacji pozarządowych.

Termin

Zgłoszenia należy składać do 22 października (decyduje data dostarczenia zgłoszenia) na adres:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Rozpatrzenie zgłoszeń

Zgłoszenia kandydatów z organizacji pozarządowych rozpatruje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Następnie przedstawia je prezydentowi Torunia. Zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców rozpatruje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, a następnie przedstawia je prezydentowi Torunia. Wyniki naboru będą opublikowane w miejskich serwisach internetowych, a wybrani członkowie otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

Więcej informacji – tutaj.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-12-08