Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Klepisko czy Wrzosowisko?

Facebook

Magistrat planuje zgodzić się na budynki użyteczności publicznej na tak zwanym "Wrzosowisku" na Wrzosach w Toruniu. Mieszkańcy twierdzą jednak, że to wyjątkowy teren, który powinien być chroniony.

Prezydent miasta przekonuje, że miasto musi się rozwijać. Stąd plany wyznaczenia terenu pod usługi użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, nauki, kultury, sportu i rekreacji.

Ta część leśna będzie chroniona jako część przyrodnicza, ale trudno chronić klepiska wydeptane przez mieszkańców, jako tereny przyrodniczo cenne. Część z tych terenów powinna mieć przeznaczenie inwestycyjne.

Mówił na konferencji prasowej 20. stycznia prezydent Torunia Michał Zaleski.

Zupełnie inne zdanie w tym temacie mają mieszkańcy okolicy oraz Rada Okręgu Wrzosy. Nasza reporterka rozmawiała z Arseniuszem Kwiatkowskim.

Złożyliśmy inicjatywę uchwałodawczą podpisaną przez 600 osób i czekamy na ruch rady miasta. Chcemy wierzyć, że radni zagłosują za utworzeniem parku na wrzosach. Jeżeli będzie inaczej, będziemy walczyć o ten park do samego końca.

Są plany zabudowy i to będzie zamach na łąki niezwykłej urody.

Społecznicy twierdzą, że na tych łąkach rośnie 12 chronionych gatunków

To rzadkość absolutna i w zestawieniu z lasem stanowi to wyspę biocenotyczną, gdzie mamy z wszystkich stron zagospodarowane tereny i jakimś cudem las w środku miasta. To jest absolutny skarb. Jeżeli ktoś tego nie widział, to zapraszamy, łącznie z panem Prezydentem.

Chcemy zachować rozszerzony poza las ekosystem, bo on jakoś się utrzymuje w równowadze.

Mówili Krzysztof Strzemeski oraz Jacek Kiełpiński, mieszkańcy i radni Okręgu Wrzosy.

Obawiamy się, że nasz głos nie będzie miał żadnego znaczenia… Konsekwentnie od samego początku mieszkańcy nie chcą żadnej zabudowy i chcą mieć teren rekreacyjny. Ten głos nie jest brany pod uwagę.

Pod koniec stycznia magistrat informował, że zmienił projekt planu zagospodarowania przestrzennego właśnie po apelach mieszkańców. Magistrat przekonuje, że rozmawiał z mieszkańcami o planie dla „Wrzosowiska”, a koncepcje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej były omawiane jesienią „na miejscu” przez mieszkańców, radnych, Radę Okręgu i MPU.

Na początku roku magistrat zapowiadał, że zagwarantuje ochronę kompleksu leśnego i zostawi drogę „pod reglami”, a zaproponowana zabudowa części północnej obszaru nie wpłynie w negatywny sposób na ekosystem.

Przy zastosowaniu działań polegających m.in. na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz pozostawieniu dużej powierzchni biologicznie czynnej (powyżej 40%).

Czytamy w oświadczeniu miasta.

Magistrat dodaje, że wyznaczono 10ha gminnych terenów zieleni wokół Fortu VI i schronów oraz wprowadzono nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej.

Społecznicy chcą jednak całkowitej rezygnacji z jakiejkolwiek ingerencji we „Wrzosowisko”. Posłuchajcie rozmowy naszej reporterki Iwony Rogalskiej ze społecznikami:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-10-01