Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Kolejne drogi w naszym powiecie przejdą remont

Facebook

Samorząd województwa przedstawił plan inwestycji drogowych w tym roku.

W 2022 roku samorząd województwa na remonty kujawsko-pomorskich dróg zabezpieczył blisko pół miliarda złotych. Te środki pozwolą na kontynuację prac na wielu trasach i rozpoczęcie nowych inwestycji.

Między innymi dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych – funduszy unijnych i dotacji z budżetu państwa – możemy konsekwentnie modernizować wojewódzkie drogi. Intensywnie współpracujemy także z samorządami lokalnymi, z którymi przygotowujemy się do budowy obwodnic oraz kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych. Udało nam się też zapewnić fundusze na ochronę i odtwarzanie przydrożnych alei

-mówi marszałek naszego województwa Piotr Całbecki.

Ponad 250 mln zł samorząd województwa przeznaczy na kontynuację programu modernizacji dróg wojewódzkich z wykorzystaniem środków unijnych z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu w powiecie toruńskim modernizowane są:

 • droga wojewódzka nr 249 z Czarnowa do Solca Kujawskiego wraz z budową przeprawy promowej (powiaty bydgoski i toruński, długość 2,5 km) – drogi i przyczółki są prawie gotowe, wykonawca promu przygotowuje jednostkę do odbioru,
 • odcinki dróg wojewódzkich nr 273 (Cierpice-Toruń), 657 (Złotoria-Lubicz) 551+649+554 ( Nawra-Chełmża-Sierakowo) w powiecie toruńskim, przy których budowane są drogi rowerowe o łącznej długości 27 km – zakończenie większości prac planowane w tym roku.

Kontynuujemy także modernizację kolejnych dróg ujętych w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej w oparciu o środki własne samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. 20 mln zł trafi na przebudowę dróg z tak zwanej I grupy (kluczowe trasy, o dużym natężeniu ruchu). Kolejne 20 mln zł trafi na przebudowę dróg z grupy III (drogi, które nie kwalifikowały się do przebudowy w oparciu o fundusze unijne)

-informuje Beata Krzemińska Rzecznik Prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

A to z kolei pozwoli realizować prace na wielu odcinkach dróg w naszym województwie, a także w powiecie toruńskim na:

 • drodze wojewódzkiej nr 546 w Zławieś Wielka-Rzęczkowo (powiat toruński, długość 5 km),
 • drodze wojewódzkiej nr 551 Pluskowęsy-Dźwierzno (powiat toruński, długość 6 km),

Ponadto kosztem kolejnych blisko 40 mln zł kontynuowane będą zadania zlecone w ubiegłym roku m.in. w naszym powiecie na:

 • drodze wojewódzkiej nr 551 Unisław-Wybcz (powiat chełmiński i toruński, długość 5 km),

Zarezerwowano również pieniądze w wysokości 10 mln zł  niezbędne do uruchomienia inwestycji m.in. na:

 • drodze wojewódzkiej nr 272 w Laskowicach Pomorskich (powiat świecki, długość 1 km).

Urząd Marszałkowski w Toruniu informuje także, że na modernizacje zniszczonych nawierzchni trafi 15 mln zł. Prace będą prowadzone m.in. na:

 • drodze wojewódzkiej nr 543 Drużyny-Szabda (powiat brodnicki, długość ok. 2 km).

Mikrodywaniki przykryją odcinki w naszym województwie m.in. na:

 • drodze wojewódzkiej nr 550 w Unisławiu (powiat chełmiński),
 • drodze wojewódzkiej nr 553 w Przecznie (powiat toruński).

Kontynuowany będzie marszałkowski program związany z budową ciągów pieszo-rowerowych we współpracy z gminami, czyli Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Na ten cel zabezpieczyliśmy 1,5 mln zł

-podaje Beata Krzemińska.

Te środki pozwolą na budowę chodników np.:

 • przy drodze wojewódzkiej nr 546 w Złejwsi Małej (powiat toruński).

Zaczynamy też program rewitalizacji i ochrony zadrzewień przy drogach wojewódzkich, który pochłonie około 900 tysięcy złotych. Drzewami (przede wszystkim lipami drobnolistnymi) będą obsadzane w pierwszej kolejności obszary przy drogach po zrealizowanych modernizacjach, o szczególnym znaczeniu kulturowym i krajobrazowym oraz o obniżonej bioróżnorodności

-mówi Rzecznik Prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Z kolei z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowane zostaną tylko w tym roku zadania o wartości około 42 mln zł. Mowa np. o modernizacji odcinka:

 • drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa-Piła Młyn (powiat świecki, długość 7,3 km).

Podpisaliśmy też promesy o wartości ponad 33 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład umożliwiające ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i przebudowę kolejnych tras: drogi wojewódzkiej nr 269 Chodecz-Wola Adamowa (powiat włocławski, długość 6 km) i drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Stępowo (powiat rypiński, długość 8 km)

-wymienia Krzemińska.

Samorząd Województwa pod koniec minionego roku pozyskał prawie 170 milionów złotych na prace dotyczące przygotowania inwestycji związanych z budową obwodnic.

Ponadto rozpoczęto prace nad koncepcjami przebudowy kolejnych trzech dróg, które mają być sfinansowane ze środków centralnych, a wśród nich znalazła się np.:

 • droga wojewódzka nr 299 w Gniewkowie (powiat inowrocławski, długość 0,7 km).

Inwestycje drogowe Samorządu Województwa w liczbach:

 • 470 mln zł na drogi wojewódzkie w tym roku
 • 92 mln zł pochłoną prace przy DW nr 548 Stolno-Wąbrzeźno
 • 900 tys. zł trafi na ochronę i odtwarzanie przydrożnych alei

(źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego).

(M.M.)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-05-25