Radio Gra Toruń Home

Moje Miasto Moje Radio • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Koronawirus. Toruń pomoże przedsiębiorcom – w jaki sposób?

Facebook

Toruńscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc ze strony miasta w ramach programu Toruń dla przedsiębiorców. 

Chodzi jednostki, które zostały najmocniej dotknięte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że na skutek obecnej sytuacji zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności utracili możliwość zarobkowania, mogą ubiegać się o:

 1. Odraczanie terminów płatności (na okres od 3 do 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r.):
  • podatku od nieruchomości,
  • czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

   Odroczenie dotyczy należności, dla których termin zapłaty jeszcze nie upłynął.

 1. Rozkładanie na raty należności z tytułu (z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.):
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłat za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste,
  • czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.Rozłożenie na raty dotyczy należności, dla których termin zapłaty upłynął.

Na podstawie art. 57 §7 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 59 ustawy o finansach publicznych od odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 4% w skali roku, od należności niepodatkowych odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli (aktualnie 1,05%) w skali roku

– dodaje magistrat.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, po odwołaniu stanu epidemii, będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu, na warunkach przekazanych w odrębnym komunikacie.

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej. Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Wnioski o ulgi można składać:

 1. Dotyczące czynszu w lokalach użytkowych:
  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP,
  • w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: zgm@zgm.torun.pl,
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 B,
  • w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B,
 1. Dotyczące pozostałych należności:
  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP,
  • w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: pomocfirmie@um.torun.pl,
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Torunia,  87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
  • w  formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B.

Formularze wniosków o przyznanie ulg wraz z załącznikami i wykazem dokumentów, które  należy złożyć wraz z wnioskiem:

AKTUALIZACJA (25.03) – rozszerzenie: https://www.torun.pl/pl/torun-dla-przedsiebiorcow-rozszerzenie

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2021-01-18