Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Mieszkańcy Rubinkowa wybiorą członków Rady Okręgu

Facebook

We wtorek 22 marca odbędą się wybory do Rady Okręgu nr 8 Rubinkowo. W radzie zasiądzie 10 członków, wybranych przez mieszkańców Rubinkowa.

Wybory na kadencję 2021-26 zostały przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku. W przypadku Rady Okręgu nr 8 wybory się nie odbyły ze względu na małą liczbę zgłoszeń kandydatów. W związku z tym Rada Miasta – na wniosek mieszkańców Rubinkowa – zdecydowała o przeprowadzeniu ponownych wyborów w tym okręgu.

– podkreśla Dominika Walichniewicz, kandydująca do Rady Okręgu nr 8.

Kolejne wybory zaplanowano na 22 marca w godzinach od 15:30 do 19:30. Głosy będzie można oddawać w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Łyskowskiego 28.

Dlaczego rady okręgu są potrzebne?

Będziemy odbywać dyżury, więc będziemy otwarci na to, czego mieszkańcy potrzebują. Będziemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców

– zaznacza Walichniewicz.

Co leży w zakresie działań rady okręgu? Przede wszystkim chodzi o reprezentowanie mieszkańców okręgu i wyrażanie ich potrzeb. Może to się odbywać m.in. poprzez: działania na rzecz wspólnoty lokalnej mające na celu dobro wspólne, opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta, wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Torunia i jednostek organizacyjnych, przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał, prezentowanie problemów wspólnoty lokalnej, wydawanie opinii w sprawach wniosków mieszkańców, opiniowanie zaplanowanych inwestycji, zgłaszanie uwag dotyczących lokalnych inwestycji na każdym etapie realizacji oraz współdziałanie podczas organizacji konsultacji lokalnych.

Członkami Rad Okręgów mogą zostać osoby zamieszkujące na terenie danego okręgu. Wybory są ważne, jeśli uczestniczy w nich minimum 100 mieszkańców z tego okręgu, mających czynne prawo wyborcze. Weryfikacji warunku zamieszkiwania na terenie okręgu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub dokumentów potwierdzających ten fakt (np. rachunki, umowy najmu)

– zaznacza magistrat. Kandydaci do rady muszą mieć poparcie minimum 15 mieszkańców swojego okręgu. Jeden mieszkaniec może udzielić poparcia nieograniczonej liczbie kandydatów (formularz listy poparcia).

(KG)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-10-02