Sonda: Toruńskie Gwiazdy 2019 – nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku… Zagłosuj!

StartWiadomości

Mieszkańcy województwa ufają ludziom…

Zaczynamy od pytania: czy mieszkańcy regionu czują się związani z naszym województwem? Okazuje się, że tak i to w znakomitej większości. Tylko 8% mieszkańców województwa nie czuje się związanych z kujawsko-pomorskiem.

73% oprócz więzi z regionem czuje też więź z ludźmi z sąsiedztwa i swojej najbliższej okolicy. Nawet co drugi mieszkaniec przyjaźni się ze swoimi sąsiadami. Chodzi o odwiedziny czy wzajemne przysługi. Co piąty mieszkaniec przynajmniej raz do roku uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w regionie.

Tyle jeżeli chodzi o więzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to 24% mieszkańców czuje się u nas bardzo bezpiecznie, a 65% raczej bezpiecznie. 80% kujawsko-pomorskich obywateli ufa ludziom, władzom natomiast.. ufa już tylko co drugi mieszkaniec województwa.

MM

Zostaw komentarz