Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Opłaty za miejskie przedszkola, żłobki, internaty zostaną przeniesione na kolejny okres

Facebook

Wszystkie opłaty dotyczące pobytu lub wyżywienia dziecka w miejskim przedszkolu, żłobku, internacie szkolnym lub stołówce w okresie od 16 marca 2020 zostaną przeniesione na poczet kolejnego okresu, w którym korzystanie z tych placówek będzie możliwe.

Część rodziców wniosła już opłaty miesięczne za korzystanie z tych placówek w marcu. Prezydent Torunia zdecydował, że do momentu otwarcia tych miejsc, opłaty nie będą pobierane, a kwoty już zapłacone przez rodziców będą zaliczone na poczet kolejnego okresu, w którym korzystanie z przedszkoli, żłobków, oddziałów przedszkolnych, internatów szkolnych czy stołówek będzie możliwe. 

Opłaty pobierane są na podstawie zadeklarowanej przez rodzica lub opiekuna ilości dni i godzin korzystania ze świadczeń – „z góry”, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a w internatach do 5 dnia miesiąca kalendarzowego.

W sprawie opłat za marzec, które powinny być wniesione do 5 lub 10 marca, rodzice nie muszą nic robić.

Miasto automatycznie zaliczy część tej opłaty (okres od 16 do 31 marca) na poczet najbliższego okresu, w którym będzie możliwe korzystanie z placówki, przyjmując zasadę: „godzina za godzinę” oraz „posiłek za posiłek” – to znaczy, że np. niewykorzystane 30 godzin opieki w marcu = 30 godzinom opieki w najbliższym możliwym okresie, a np. niewykorzystane 12 posiłków w marcu = 12 posiłkom w najbliższym możliwym okresie

– informuje magistrat.

Jeżeli rodzic wniósł już opłatę z wyprzedzeniem za kolejny miesiąc, czyli za kwiecień lub za więcej miesięcy – wpłata zostanie rozliczona na takich samych zasadach jak wyżej. Jeżeli rodzic nie wniósł opłaty za kwiecień czy kolejne miesiące, to nie powinien tego robić. W tym przypadku można zapłacić tylko za okres po powrocie dziecka do placówki, w terminie ustalonym przez dyrektora.

Jeżeli decyzją rodzica, dziecko nie będzie już korzystało z opieki lub wyżywienia w dotychczasowej placówce, to otrzyma on zwrot nadpłaconej kwoty na wskazane przez niego konto.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-07-13