Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Radni będą debatować nad zmianami w budżecie miasta w ramach pomocy dla przedsiębiorców

Facebook

W czwartek na sensji rady miasta, radni rozpatrzą uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta, w tym kolejnych propozycji pomocowych, a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

W ramach przyjętego w marcu 2020 r. programu „Toruń dla przedsiębiorców” Gmina Miasta Toruń zaproponowała wszystkim przedsiębiorcom możliwość :

-rozkładania na raty

-odraczania terminów płatności należności cywilnych typu użytkowanie wieczyste czy dzierżawy

-odraczanie podatków, np. od nieruchomości czy środków transportowych itp.

Zaproponowane zostało także, by najemcy lokali użytkowych, znajdujących się w zasobach ZGM, otrzymali umorzenie części należności za czynsze. 

Analizie wszelkich prawnych możliwości zastosowania ulg dla przedsiębiorców, także tych wynikających z wcześniej obowiązujących przepisów, pozwoloiła na przedstawienie kolejnych propozycji, którymi zajmą się radni.

W efekcie, na najbliższej – zdalnej – sesji Rady Miasta Torunia, zostaną przedstawione poniższe propozycje.

 1. W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH:

Udzielanie ulg w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia musi następować zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 73/2011 Rady Miasta Torunia podjętej na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie nowych kompetencji dla samorządu w celu ograniczenia skutków pandemii. 

Jedyną możliwą do zastosowania w chwili obecnej dodatkową pomocą, ponad istniejące regulacje, jest rezygnacja z naliczania odsetek od należności odraczanych i rozkładanych na raty 

 Dodatkowo, zaproponowano odstąpienie od dochodzenia należności, których wartość nie przekracza 100 zł – co pozwoli na „umarzanie” z urzędu niewielkich niedopłat. 

 W efekcie – w zakresie należności cywilnoprawnych – wszyscy przedsiębiorcy będą mogli na swój wniosek ubiegać się o odroczenie terminów płatności, rozłożenie należności na raty, czy ich umorzenie. Każda ulga będzie rozpatrywana indywidualnie, a w przypadku podjęcia przez Radę Miasta Torunia zaproponowanych rozwiązań, od należności odroczonych, czy rozłożonych na raty nie będą pobierane odsetki. 

W wewnętrznych zasadach organizacji pracy Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy przyjęto zasadę niezwłocznego rozpatrywania wniosków składanych przez przedsiębiorców, którzy doznali ograniczeń w prowadzeniu działalności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii oraz opracowano szczegółowe wytyczne dla pracowników jednostek gminnych zajmujących się weryfikacją wniosków. 

Najistotniejsze modyfikacje programu „Toruń dla przedsiębiorców” zawarto w trzech kolejnych projektach uchwał dotyczących: przesunięcia terminów rat podatku od nieruchomości, zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rezygnacji z poboru opłaty prolongacyjnej. 

 

 1. ZAKRESIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH:

 

 1. dla wszystkich przedsiębiorców, których płynność uległapogorszeniu zaproponowano przesunięcie ustawowego terminu płatności podatku od nieruchomości za 2020 r. za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020r. do dnia 30 września 2020 r. (czyli na maksymalny okres, jaki przewiduje ustawa antykryzysowa) – zmiana terminów płatności nie będzie wliczana do limitu pomocy de minimis;
   
 2. dla przedsiębiorców, którzy podlegają całkowitemu zakazowi prowadzenia działalnościgospodarczej oraz posiadających status mikro, małego i średniego zaproponowano całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. (czyli w okresie, w którym przewiduje się możliwość prowadzenia działalności bez zakazów i ograniczeń) – zwolnienie nie będzie wliczane do limitu pomocy de minimis;
   
 3. dla wszystkich podatników(przedsiębiorców i osób fizycznych) oraz w zakresie każdego podatku (od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego) zaproponowano rezygnację z naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odraczania terminów płatności podatku lub rozkładania na raty – brak naliczenia opłaty prolongacyjnej nie stanowi pomocy publicznej. 

W przypadku podjęcia uchwal przez Radę Miasta przedsiębiorcy będą mogli: 

 1. uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty wszystkich zobowiązańwobec miasta (cywilnoprawnych i podatkowych) bez naliczania odsetek czy opłaty prolongacyjnej2. dla rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br. uzyskać termin płatności do 30 września 2020 r. (na podstawie oświadczenia, bez badania sytuacji finansowej oraz poza limitem pomocy de minimis); 
 2. uzyskać całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości za 3 miesiące roku 2020 (dotyczy przedsiębiorców, których objął zakaz prowadzenia działalności), co w efekcie jest rozwiązaniem zbliżonym do umorzenia podatku, jednak nie wymaga badania ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy i jego majątku oraz pozwala mu mieć pewność, że przy spełnieniu określonych kryteriów podatek nie będzie pobierany (zwolnienie udzielane na podstawie oświadczenia, bez badania sytuacji finansowej oraz poza limitem pomocy de minimis). 


Nasze propozycje były konsultowane z przedsiębiorcami. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt odpowiedzi. Część z nich dotyczyła procedur. Dlatego też, wsłuchując się w głos przedsiębiorców, procedura została maksymalnie uproszczona i sprowadza się w zasadzie do czterech krótkich oświadczeń, zawartych na dwóch stronach

 – informuje Magdalena Flisykowska – Kacprowicz, Skarbnik Miasta Torunia. 

Kolejne informacje w tej sprawie przedstawimy po czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia. 

 

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-09-28