Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Toruń. Urzędnicy przypominają o obowiązku odśnieżania chodników

Facebook

Odśnieżaniem ulic zajmują się miejsce służby, jednak obfite opady śniegu skutkują też dodatkowymi obowiązkami dla właścicieli i zarządców nieruchomości w Toruniu.

Właściciele nieruchomości (ale też użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, inne podmioty władające nieruchomościami) są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Do obowiązków tych należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym

– podkreśla toruński magistrat. Do poprawy warunków na chodnikach, właściciele mogą wykorzystywać m.in. piasek (ale nie mogą stosować środków chemicznych). Do obowiązków zarządców nieruchomości należy też usuwanie z dachów i gzymsów budynków sąsiadujących bezpośrednio z drogami i chodnikami, sople lodowe i nawisy śniegu.

Niewywiązanie się z obowiązków może skutkować mandatem w wysokości 100 zł lub wnioskiem o ukaranie do sądu.

Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego

– dodaje magistrat.

(KGB)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-07-17