Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Toruńscy uczniowie mogą liczyć na stypendia

Facebook

Uczniowie, którzy uczą się w toruńskich szkołach, mogą składać wnioski o stypendia Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro do soboty 17 września.

Stypendium może trafić do ucznia, który w tym roku szkolnym uczęszcza do szkoły w Toruniu – szkoły podstawowej (od klasy V), liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia czy szkoły artystycznej.

Toruński Omnibus jest przyznawany uczniowi, który w ubiegłym roku szkolnym spełnił następujące warunki:

  • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego (np. laureat, finalista olimpiady),
  • oraz uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,0 (w szkole podstawowej) oraz 4,5 (w szkole ponadpodstawowej).

Toruński Fachowiec to z kolei stypendium skierowane do uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy odnieśli znaczący sukces z zakresu kształcenia zawodowego oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 (z zakresu kształcenia ogólnego) oraz 4,5 (z zakresu kształcenia zawodowego).

Stypendium Toruński Maestro może być przyznane uczniowi, który uczęszcza do toruńskiej szkoły artystycznej i spełnia warunki sukcesu edukacyjnego oraz średniej ocen co najmniej 4,0 (z zakresu kształcenia ogólnego) oraz 4,5 (z zakresu zajęć artystycznych).

Przy składaniu dokumentów, należy pamiętać o wniosku pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego, kopii świadectwa szkolnego, kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie sukcesu oraz zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły.

Wnioski należy dostarczyć do 17 września 2022 roku do Urzędu Miasta.

Stypendia są przyznawane na 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku szkolnym 2022/2023. Miesięczna wysokość stypendium waha się od 200 do 300 zł.

Szczegóły: torun.pl/pl/trzy-stypendia-dla-uczniow-wnioski

(KGB)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-10-05