Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Urzędnicy będą rozmawiać z torunianami o problemach społecznych

Facebook

Podczas dyżuru konsultacyjnego online, który odbędzie się 7 kwietnia, będzie można dyskutować o wstępnej wersji strategii rozwiązywania problemów społecznych dla naszego miasta na najbliższe lata.

fot. konsultacje.torun.pl

Wstępne prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych w Toruniu rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Do jej opracowania został powołany wówczas zespół, który składał się z przedstawicieli poszczególnych jednostek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Urzędnicy wskazali obszary, w których występuje najwięcej problemów i zagrożeń w Toruniu:

  • związane z życiem rodzinnym: problemy opiekuńczo-wychowawcze, rozwody, przemoc, uzależnienia,
  • wykluczenie i zagrożenie wykluczeniem społecznym, dotykające głównie osoby bezdomne, bezrobotne, z niepełnosprawnością, osoby i rodziny żyjące w ubóstwie,
  • niewystarczający kapitał społeczny, który przekłada się m.in. na niską aktywność mieszkańców w życiu publicznym oraz nieznajomość działań oferty lokalnych organizacji pozarządowych,
  • problemy seniorów związane, m.in.: z dostępem do usług opiekuńczych, oferty rehabilitacyjnej, wykluczeniem cyfrowym czy niewystarczającą ofertą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo, ogromny wpływ na niemalże każdą sferę funkcjonowania miasta, wywarła pandemia COVID 19 i już dziś wiadomo, że w przyszłości Strategia będzie musiała być zaktualizowana także pod tym kątem

– dodaje magistrat. W ramach konsultacji urzędnicy chcą przedyskutować wspólnie z mieszkańcami założenia wspomnianego dokumentu. Każda osoba może zgłosić swoje uwagi do zawartych w nim treści. Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

  1. Zapoznaj się z dokumentem Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027
  2. Weź udział w dyżurze konsultacyjnym online 7 kwietnia w godzinach od 9:00 do 18:30. Zgłoś chęć udziału drogą elektroniczną, za pomocą adresu konsultacje@um.torun.pl – w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, preferowaną godzinę spotkania i godzinę rezerwową (przewidziano pięć dyżurów w godzinach: 09:00 – 10:30, 10:45 – 12:15, 12:45 – 14:15, 14:45 – 16:15, 17:00 – 18:30)

Z uwagi na charakter spotkania, ilość udział, które mogą brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W odpowiedzi na zgłoszenie, wysłany zostanie link do spotkania online. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 kwietnia do godziny 15:00.

Więcej informacji znajdziesz tutaj. 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-12-09