Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ogłoszenie szpitala w Toruniu wywołuje burzę. Rzecznik Praw Pacjenta wszczyna postępowanie

Facebook

Szpital Miejski w Toruniu znalazł się w centrum dyskusji po ogłoszeniu możliwości wykupienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

szpital afera
fot. pixabay.com | Jakub Kosikowski (X)

Szpital: kontrowersje po zamieszczeniu ogłoszenia

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu kilka dni temu zamieścił ogłoszenie, zgodnie z którym pacjenci mogą wykupić dodatkową opiekę pielęgnacyjną. Jej cena to 80 zł na godzinę. Oto treść ogłoszenia:

Pojawienie się tego ogłoszenia wzbudziło spore kontrowersje. Szczególnie dotyczyły one zakresu proponowanej opieki pielęgnacyjnej. Chodzi m.in. o pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, monitorowanie czynności życiowych i obserwacja pacjenta czy czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta. Internauci zaczęli się zastanawiać, czy w takim razie pacjent ma zapewnioną taką pomoc, bez wykupienia dodatkowej usługi.

Szpital w Toruniu: oświadczenie

Na stronie toruńskiego szpitala zamieszczono oświadczenie. Justyna Wileńska, dyrektor placówki, podkreśla w nim, że dodatkowo opieka pielęgnacyjna jest prawem każdego pacjenta. O tym ma mówić Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku.

Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie może zastępować ani wyręczać „standardowej” opieki pielęgniarskiej, ale tylko ją uzupełnić. Należy podkreślić, że personel medyczny nie jest zwolniony z opieki nad pacjentem, który zdecydował się na skorzystanie z przysługującego prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

– czytamy w oświadczeniu. Szpital dodatkowo zaznacza, że dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie jest realizowana przez personel, który pełni w tym czasie dyżur. Mają to być osoby, które dobrowolnie zgłosiły chęć podjęcia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w swoim wolnym czasie. Instytucja dalej powołuje się ponownie na wspomnianą wyżej ustawę. Informuje o tym, że szpital ma obowiązek umożliwić pacjentowi skorzystanie z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Z kolei ograniczanie tego prawa można uznać za naruszanie praw pacjenta.

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że w naszym Szpitalu Personel stara się zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług oraz pielęgnacji Pacjenta bez względu na to czy Pacjent skorzystał z prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, czy też nie. Świadczyć o tym może między innym fakt, że w ostatnich latach nie odnotowaliśmy wniosku Pacjentów i Ich rodzin o dodatkową opiekę pielęgnacyjną

– podkreśla Justyna Wileńska.

Kontakt ze szpitalem

Nasza redakcja skontaktowała się dodatkowo z rzecznikiem szpitala Erykiem Milarskim. Pytaliśmy jak wygląda podstawowa opieka nad pacjentem (bez dodatkowej opłaty). Rzecznik przyznał, że informacja przedstawiona przez szpital rzeczywiście mogła wprowadzać w błąd i została zmieniona w trybie pilnym.

Podając zakres opieki chcieliśmy zaznaczyć, że nie uwzględnia ona np. wykonywania procedur medycznych zleconych przez lekarza oraz pozostałych należących do standardu opieki pielęgniarskiej – ujętych w zakresie obowiązków i zadań pielęgniarki

– wyjaśnia Eryk Milarski.

Otrzymaliśmy również wypunktowany zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z którym pacjent ma m.in. zapewnioną opiekę pielęgnacyjną stosownie do stanu zdrowia i diagnozy oraz może liczyć na realizację całego programu diagnostyczno-leczniczego. Chodzi m.in. o przyjęcie na oddział, wykonanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych czy udzielanie pomocy w zakresie zaspokojenia potrzeb fizjologicznych.

Reakcja Rzecznika Praw Pacjenta

Skontaktowaliśmy się również z Rzecznikiem Praw Pacjenta i dowiedzieliśmy się, że trwa wyjaśnianie tej sprawy:

Wobec podmiotu leczniczego zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w zakresie prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Obecnie oczekujemy na wyjaśnienia od podmiotu

– informuje Bartłomiej Chmielowiec i podkreśla, że każdy pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i najczęściej jest ona sprawowana przez osoby bliskie pacjenta, szczególnie w przypadku osób małoletnich, z niepełnosprawnością albo pacjentek w czasie ciąży, porodu i połogu. Jeśli wyżej wymieniona opieka generuje po stronie szpitala określone koszty to pacjent może zostać zobowiązany do ich zwrotu, jednak wyłącznie mowa o ich zrekompensowaniu, a szpital nie może na realizacji wyżej wymienionego prawa zarabiać.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna może być sprawowana także przez pielęgniarkę lub położną, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez pielęgniarkę lub położną z pacjentem lub jego opiekunem, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

– informuje RPP, podkreślając jednak, że (w kontekście sprawy) dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zastrzeżenie budzi więc to, że z opisu oferty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (zamieszczonej w komunikacie dyrektora szpitala) wynika, że elementami opieki pielęgnacyjnej są czynności wchodzące w skład świadczeń zdrowotnych.

Szpital ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić takie świadczenia zdrowotne w ramach sprawowanej opieki nad pacjentem (zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez konieczności ponoszenia przez pacjenta dodatkowych kosztów).

Mowa miedzy innymi jest o czynnościach profilaktyki przeciwodleżynowej, czuwaniem na bezpieczeństwem pacjenta, czy też monitorowaniu czynności życiowych pacjenta oraz obserwacji pacjenta. Przedmiotowa kwestia jest obecnie wyjaśniana

– informuje Bartłomiej Chmielowiec.

Prezydent Torunia interweniuje

O sprawę został zapytany również Paweł Gulewski, prezydent Torunia, który poinformował dziennikarzy, że dzisiaj (24 maja) powołał zespół kontrolny, który będzie przeprowadzał kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu właśnie w zakresie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Z kolei Dagmara Zielińska, zastępczyni prezydenta, wskazała, że ogłoszenie rzeczywiście nie zawierało właściwego katalogu usług (chodzi o rozróżnienie usług pielęgnacyjnych od usług pielęgniarskich).

Te usługi, które pojawiły się w ogłoszeniu, są w większości usługami pielęgniarskimi i one wchodzą w zakres obowiązków personelu szpitala. To ogłoszenie, które zostało wywieszone przez panią dyrektor, rzeczywiście mogło wprowadzać pacjentów, ale również opinię publiczną i rodziny, w błąd

– podkreśla Dagmara Zielińska.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez powołany zespół zostaną przedstawione prezydentowi Torunia do końca czerwca. 

Szpital w Toruniu: stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia

Barbara Nawrocka, Rzecznik Prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ również potwierdza, że dodatkową opieką pielęgnacyjną nie mogą być świadczenia zdrowotne, które powinny być wykonywane na rzecz pacjenta bezpłatnie.

Nie mogą to być świadczenia, które znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych, a więc takich, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, a dla pacjenta te świadczenia są bezpłatne. Świadczenia, które zostały wymienione w tym ogłoszeniu (dla przykładu „monitorowanie stanu pacjenta”, „dbanie o bezpieczeństwo pacjenta”, „pomoc w pojeniu, karmieniu pacjenta”) to są świadczenia, które powinny być zapewnione pacjentowi w szpitalu

– podkreśla Nawrocka. NFZ zwrócił się do dyrekcji szpitala o wyjaśnienie sytuacji. Odpowiedź dotarła do Funduszu dzisiaj. Wynika z niej m.in., że w związku z tym, że ogłoszenie budzi tyle wątpliwości, zostaną wprowadzone korekty. Narodowy Fundusz Zdrowia czeka na kolejne informacje uzupełniające z toruńskiej placówki i na ich podstawie będzie podejmować dalsze działania.

(autor: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska)

Czytaj też pozostałe wiadomości z Torunia:

Czas na żużlowe derby. Apator jedzie do Grudziądza

Ko:bity ponownie wrócą do Torunia. Przed nami rozgrzewka w NRD

Ile będzie zarabiał prezydent Torunia? Jest decyzja!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-06-20