Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Więcej małżeństw i… rozwodów w województwie kujawsko-pomorskim

Facebook

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przedstawił statystyki demograficzne za ubiegły rok dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego. Czego możemy się z nich dowiedzieć?

Sytuacja demograficzna naszego województwa w 2021 roku charakteryzowała się:

  • niskim poziomem urodzeń,
  • rekordową liczbą zgonów,
  • utrzymującym się ujemnym saldem migracji na pobyt stały,
  • większą liczbą małżeństw,
  • większa liczba orzeczonych rozwodów.

STAN LUDNOŚCI

Według stanu na koniec grudnia 2021 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mieszkało ponad 2 miliony 47 tysięcy osób. Liczba mieszkańców zmniejszyła się w porównaniu z 2020 rokiem o 14 tysięcy osób. W naszym województwie są tereny zaludniające się (skoncentrowane wokół Bydgoszczy i Torunia) oraz wyludniające się (południowa część województwa). W obu stolicach Kujawsko-Pomorskiego nastąpił spadek liczby ludności w stosunku do poprzedniego roku – w Bydgoszczy o 1,5%, a w Toruniu o 0,8%. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podkreśla też, że społeczeństwo województwa się starzeje, na co wskazują m.in. zmiany dotyczące udziału ludności w wieku produkcyjnym.

NARODZINY

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 16,7 tys. urodzeń żywych (8,7 tys. chłopców i 8,0 tys. dziewczynek), tj. o 1,3 tys. osób mniej niż w 2020 r. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba urodzeń spadła o 7,2%

– wyjaśnia US w Bydgoszczy.

ZGONY

W województwie (podobnie jak w całej Polsce) rośnie liczba zgonów. Urząd podkreśla, że do wyższej umieralności przyczyniła się epidemia koronawirusa. W 2021 rok było 28,3 tysięcy zgonów – więcej o prawie 3 tysiące niż w 2020 roku. Na Bydgoszcz i Toruń przypada nieco ponad 1/4 zgonów odnotowanych w Kujawsko-Pomorskiem.

PRZYROST NATURALNY

Nieprzerwanie od 2015 roku relacje między urodzeniami, a zgonami wskazują na ujemny przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń i zgonów wynosiła minus 11,6 tys. osób.

MIGRACJA

Na spadek liczby ludności w 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich w województwie kujawsko-pomorskim, obok ujemnego przyrostu naturalnego, wpływ miało także ujemne saldo migracji na pobyt stały. W 2021 r. w wyniku migracji liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 2,2 tys. osób (w poprzednim roku minus 2,0 tys. osób)

– podają urzędnicy. W Toruniu i Bydgoszczy saldo migracji na pobyt stały było ujemne.

MAŁŻEŃSTWA

W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 roku w porównaniu do 2020 r. zwiększyła się liczba zawartych małżeństw – prawie o 12%. Dotyczy to zarówno miast, jak i wsi.

ROZWODY

Z kolei w tym czasie orzeczono 3,8 tysięcy rozwodów – to więcej o prawie 11% niż 2020 roku. Większość orzeczonych rozwodów została wniesiona z powództwa żony. W Toruniu i Bydgoszczy orzeczono blisko 1/3 wszystkich rozwodów w województwie kujawsko-pomorskim.

Źródło danych: GUS

(KG)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-05-21