Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Obwodnica Chełmży. Są trzy warianty

Facebook

Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Obwodnica Chełmża
źródło: fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Obwodnica Chełmży. Trwają konsultacje społeczne

Obwodnica Chełmży jest jedną z czternastu, która ma powstać w najbliższych latach w naszym województwie. Trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Chełmży. Projektanci przygotowali trzy warianty trasy. Szczegółowe opisy i formularz uwag dostępny na tej stronie. Urzędnicy czekają na wnioski do 1 października.

Obwodnice mają jak najlepiej rozwiązywać lokalne problemy, dlatego już na etapie projektowania chcemy poznać zdanie mieszkańców. Jestem przekonany, że wspólnie z nimi i lokalnymi samorządowcami uda się wypracować optymalny przebieg tras

– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu: projektanci, którzy pracują nad koncepcją nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551 łączącej m.in. Bydgoszcz z Wąbrzeźnem, zakładają budowę obwodnicy po północnej stronie miasta.

Przygotowane zostały trzy warianty, które już z początkiem tego roku stały się przedmiotem rozmów z samorządowcami, mogli zapoznać się z nimi także mieszkańcy. Teraz po ich uszczegółowieniu (wybrane zostały m.in. typy skrzyżowań, lokalizacje zbiorników retencyjnych, określono założenia obiektów inżynierskich) czekamy na uwagi mieszkańców

-mówi Beata Krzemińska Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wypełniony i podpisany formularz:

  • można złożyć w formie papierowej w siedzibie:

– Urzędu Miasta Chełmża, ul. Hallera 2 w Chełmży

– Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 w Chełmży

– Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80 w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski w Toruniu informuje, że 9 października o godzinie 16:00 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury przy ul. Bydgoskiej 7 zaplanowano spotkanie dla mieszkańców z udziałem projektanta, na którym podsumowane zostaną wyniki konsultacji. Będą one  jedną z podstaw wyboru wariantu rekomendowanego do dalszych prac.

Trzy warianty obwodnicy Chełmży

Urząd Marszałkowski w Toruniu podkreśla, że niezależnie od wyboru wariantu obwodnica Chełmży będzie trasą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu.

Wszystkie warianty zaczynają się w Kończewicach przy skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (Toruń-Chełmno) i kończą niedaleko Nowej Chełmży. Każdy wariant zakłada też budowę wiaduktu i węzła drogowego na wysokości istniejącej linii kolejowej oraz drogi gminnej, co zapewni dojazd z obwodnicy do cukrowni.

W ocenie wykonawcy wszystkie połączenia obwodnicy z innymi drogami powinny otrzymać formę skrzyżowań z ruchem okrężnym

-mówi Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

  • wariant 1 (na mapie kolor granatowy) ma długość 8,1 km. Trasa omija Chełmżę największym łukiem. Zaczyna się rondem w Kończewicach na połączeniu ze starym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 551. Przebiega na północ od jeziora Archidiakonka, a od strony północnej omija szereg zabudowań i działek położonych wokół ulicy Trakt. W Nowej Chełmży z istniejącą drogą wojewódzką nr 551 obwodnica połączyłaby się na wysokości cmentarza;
  • wariant 2 (żółty) jest najdłuższy i ma długość 8,6 km. Pokrywa się w większości z wariantem pierwszym. Wyjątek stanowią dwa fragmenty drogi – pierwszą zmianą jest korekta przebiegu w rejonie miejscowości Buczek, gdzie trasa jest odsunięta bardziej na zachód; drugą istotną różnicą jest wydłużenie obwodnicy do miejscowości Pluskowęsy;
  • wariant 3 (błękitny) o długości niespełna 7 kilometrów przebiega bliżej centrum Chełmży. Zakłada on między innymi budowę wiaduktów niezbędnych do przejścia nad ulicami Chełmińskie Przedmieście oraz Trakt po południowej stronie jeziora Archidiakonka. Ten wariant wiązałby się także z budową wiaduktu w rejonie ulicy Górnej. Dobudowane zostałyby łącznice i ronda umożliwiające połączenie obwodnicy z Przedmieściem Chełmińskim oraz ulicą Górną. Trasa łączyłaby się z drogą wojewódzką nr 551 również w Nowej Chełmży (6,4km) lub opcjonalnie w Pluskowęsach (6,9km).

Umowa na koncepcję obwodnicy Chełmży wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej została podpisana w ubiegłym roku. Wykonawcą została firma Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy, a koszt zadania to 841 tysięcy złotych

-dodaje Beata Krzemińska.

14 obwodnic w planach

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych

-czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego.

W planie w najbliższych latach jest 14 obwodnic.

Wśród nich m.in.: obwodnica Brodnicy – trwają prace nad aktualizacją dokumentacji, również Lisewo – podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, także Łysomice – podpisana umowa na koncepcję, czy Golub-Dobrzyń – zakończyły się konsultacje, prace nad koncepcją w toku, trwają przygotowania do uzyskania decyzji środowiskowej.

(źródło: UMWKP)

Czytaj też: Trzy pomysły na budowę obwodnicy Chełmży.

(M.M.)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2023-09-24