Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Studenci UMK odpowiadają na pytania mieszkańców Torunia

Facebook

W Poradniach Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu studenci pod okiem nauczycieli odpowiadają na pytania mieszkańców. Jest to część projektu realizowanego na 10 uniwersytetach w całej Europie.

źródło: poradnie.umk.pl

Jest to projekt realizowany w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, którego jednym z założeń jest wzmacnianie relacji między uczelniami, a społecznością lokalną oraz promowanie wśród mieszkańców specjalistycznej wiedzy o świecie. Dlatego Urząd Miasta Torunia ściśle współpracuje z UMK przy realizacji zadań.

W ramach projektu YUFE, na UMK uruchomiono sieć poradni. Studenci – pod opieką nauczycieli akademickich – będą odpowiadać na pytania mieszkańców (porady udzielane są bezpłatnie).

Do tej pory chęć udziału w inicjatywie zgłosiło siedem zespołów z różnych wydziałów UMK.

 Mieszkańcy mogą uzyskać poradę prawną (pomocą mogą być objęci mieszkańcy, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z komercyjnych usług prawniczych), w zakresie zdrowia, nowych technologii w dydaktyce i metodyce, gospodarowania wodą, projektowania i wykonywania murali oraz zarządzania dokumentacją. Mogą również uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych i socjalnych

– wyjaśnia magistrat. Ze względu na pandemię, obecnie porady mają charakter wirtualny. Dokładny zakres tematów i zasady korzystania z tej oferty znajdują się na stronie poradnie.umk.pl. W skład Poradni Studenckich wchodzą:

– Uniwersytecka Poradnia Prawna (Wydział Prawa i Administracji)
– Studencka Poradnia Zdrowia (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum)
– Wirtualna Poradnia Dydaktyki i Metodyki Nauczania Wspomaganego Nowymi Technologiami (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)
– Poradnia Gospodarowania Wodą (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
– Uniwersytecka Poradnia Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA
(Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)
– Poradnia Projektowania Murali (Wydział Sztuk Pięknych)
– Pogotowie Archiwalne (Wydział Nauk Historycznych).

W kolejnej odsłonie programu Poradnie Studenckie UMK wejdą w skład federacji podobnych punktów na zrzeszonych uczelniach.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-06-22