Obelisk upamiętniający ofiary obozów jenieckich odsłonięty