Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czym ogrzewasz? Już można złożyć obowiązkowe deklaracje

Facebook

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji używanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wazne infomacje dla naszych mieszkańców. Mimo, że wakacje w pełni pomyślmy o ogrzewaniu i złożenia stosownych deklaracji.

A możemy je wysłac w dwóch formach:

  •  elektronicznej – przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób;
  •  papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo przynieść osobiście do Wydziału Środowiska i Ekologii ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów: (56) 611-86-93 lub (56) 611-84-58 bądź poprzez e-mail: ceeb@um.torun.pl

Deklaracje należy złożyć w terminie 12 miesięcy  – licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących, a dla nowo powstałych obiektów – 14 dni od  pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Zakres deklaracji:

1) imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-07-22