Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Jest szansa na mieszkanie TTBS. Właśnie ruszył nabór

Facebook

Chodzi o mieszkania przy Poznańskiej 294 na terenie Osiedla Glinki.

O  podpisanie umowy o partycypację mogą ubiegać się przede wszystkim osoby nieposiadające tytułu prawnego oraz posiadające dochody umożliwiające wnoszenie opłat czynszowych. Wysokość partycypacji wynosi 25% kosztu budowy mieszkań.

Jakie są kryteria?

  • posiadanie przez osobę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 2 pkt.
  • w gospodarstwie domowym są dzieci – po 2 pkt. na każde dziecko.
  • w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba do 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021. poz. 573) – 5 pkt.
  • w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w zależności od stopnia niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: znacznym – 5 pkt, umiarkowanym – 3 pkt, lekkim – 1 pkt.
  • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Toruniu lub pobliskiej miejscowości – 3 pkt.
  • jeżeli osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest stroną umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i zobowiąże się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez osobę – 5 pkt.
  • osoba mieszka w budynku przeznaczonym do rozbiórki w związku z realizacją inwestycji gminnych – 3 pkt.

Osoby do kontaktu w sprawie wypełnienia i składania wniosków: Magdalena Kwiatkowska oraz Marzanna Wierzbowska, tel. 56 653 81 11; 56 653 81 18.

 

fot. Urząd Miasta Torunia

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2022-08-15