Radio Gra Toruń Home

Moje Miasto Moje Radio • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Jest wsparcie dla organizacji pozarządowych z Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor Camerimage dziękuje marszałkowi

Facebook

8 mln zł - to wartość nowej formy wsparcia w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, która kierowana jest do organizacji pozarządowych w naszym regionie.

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Pomoc będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną działalność charytatywną.

Jak podkreślił marszałek Piotr Całbecki:

Zależy nam, by z pomocy mogły skorzystać nie tylko duże organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, ale też te najmniejsze, na przykład koła gospodyń wiejskich. Środki chcemy udostępniać na różne obszary działań, by o granty mogły ubiegać się wszystkie organizacje.

W jakich obszarach organizacje mogą ubiegać się o wsparcie?

  • realizacja działalności statutowej – wsparcie finansowe pozwoli m.in. na opłacenie rachunków i zobowiązań, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i bieżące zakupy;
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych – m.in. zaopatrzenie mieszkańców regionu w maseczki, przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w walce ze skutkami pandemii;
  • zwiększenie dotychczasowego pakietu usług charytatywnych – m.in. granty na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu, środki na zakup posiłków dla potrzebujących i dostarczanie żywności.

Wartość pojedynczego grantu wynosi do 50 tys. zł. Ich ilość jest zależna od liczby pracowników zatrudnionych na etatach.

PODZIĘKOWANIA MARKA ŻYDOWICZA

W maju Marek Żydowicz, dyrektor festiwalu Camerimage i prezes Fundacji Tumult napisał list otwarty do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, w którym prosił o stworzenie specjalnego funduszu bezzwrotnego finansowania prywatnych instytucji kultury. Jego treść znajdziecie tutaj.

Kilka dni temu Marek Żydowicz wysłał natomiast podziękowania do marszałka za wzięcie pod uwagę apelu w sprawie pomocy dla pozarządowych instytucji kultury dotkniętych koronawirusem. Jak czytamy w liście dyrektora Camerimage:

Rozszerzenie programu na wszystkie instytucje pozarządowe jest niezwykle ważne społecznie i dowodzi Pana otwartości oraz zrozumienia problemów całego środowiska osób aktywnych zawodowo, a nie tylko podmiotów działających komercyjnie. To zachowanie wzorcowe dla innych Marszałków i włodarzy regionalnych.

Prezes Fundacji Tumult dodaje również, że opracowany program dla sektora instytucji pozarządowych daje im szansę na przetrwanie, utrzymanie zatrudnienia i ostrożną transformację do nowych warunków działania w czasach pandemii. Dziękuje też za uwzględnienie uwag dotyczących instytucji kultury:

To środowisko i jego problemy są mi dobrze znane. Brak możliwości uzyskania przez te instytucje pomocy z programów dedykowanych przedsiębiorcom stawiał je w szczególnie trudnej sytuacji i właściwie skazywał na zwolnienia pracownicze, redukcję programu działania, na wegetacje lub unicestwienie.

Na koniec Marek Żydowicz dodaje, że stworzona pomoc daje nowe życie wielu ludziom kultury działającym poza bezpieczną sferą instytucji publicznych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2021-03-04