Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Powiatowy Urząd Pracy udzieli pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Facebook

Toruński PUP przypomina o możliwości ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

mówił Łukasz Drygalski z toruńskiego Centrum Wsparcia Biznesu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o pożyczkę mogą ubiegać się także podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczki, w tym obowiązujące instrukcje, zasady, AKTUALNE wnioski wraz z załącznikami, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w sposób:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-03-04