Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Raport US: wynagrodzenia, przestępstwa, wypadki i mieszkańcy w Toruniu

Facebook

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przygotował raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego.

W opracowaniu znajdziemy m.in. informacje o sytuacji demograficznej, zmianach na rynku pracy czy tendencje w podstawowych obszarach gospodarki. Jak w 2018 i 2019 roku na tle województwa wypada Toruń? Prezentujemy wybrane dane z raportu US w Bydgoszczy.

WARUNKI METEOROLOGICZNE 

W 2019 roku średnia roczna temperatura powietrza odczytana w stacji pomiarowej w Toruniu wynosiła 10,5°C i była wyższa niż wartość średnia wyznaczona dla wielolecia 1971-2000. Najwyższą średnią temperaturę powietrza odnotowano w czerwcu i były to 22,2 °C.

WODA

W 2018 roku największe zużycie wody na 1 mieszkańca notowano w powiecie świeckim (prawie 479 m³ na 1 mieszkańca) – najwięcej wody zużyto na potrzeby przemysłu (76,7 %). Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, to w Bydgoszczy zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło 62,1 m³, a w Toruniu 52,5 m³.

LASY

Największy udział lasów w 2018 roku w ogólnej powierzchni odnotowano w gminie Wielka Nieszawka – to ponad 83%. W Toruniu lasy to ponad 24% powierzchni miasta, w Bydgoszczy blisko 28%.

DEMOGRAFIA

US w Bydgoszczy przeanalizował zmianę liczby ludności w latach 2o10-2019 w miastach na prawach powiatu i powiatach. Tylko w pięciu powiatach województwa odnotowano wzrost liczby ludności. Największy przyrost wystąpił w powiatach położonych wokół miast wojewódzkich – tj. w powiecie bydgoskim (zmiana o 12%) oraz toruńskim (zmiana o ponad 11%). Jednak w wielu miastach odnotowano spadek liczby ludności w porównaniu z 2010 rokiem. W Toruniu ubytek wyniósł 1,8%.

W 2019 roku w Toruniu na 115 kobiet przypadało 100 mężczyzn. Najwyższy współczynnik przyrostu naturalnego w ubiegłym roku na tle województwa odnotowano w powiecie toruńskim (2,39). W samym Toruniu wyniósł on minus 0,85 osób na 1000 mieszkańców.

WYNAGRODZENIE

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie kujawsko-pomorskim to 4139, 21 zł brutto. W Toruniu było ono nieco wyższe – wynosiło 4629,36 zł brutto.

MIESZKANIA

W województwie kujawsko-pomorskim zlokalizowane było co 27 mieszkanie włączone w 2018 r. do krajowych zasobów mieszkaniowych. Najwięcej przybyło w Bydgoszczy (1007 mieszkań), a pod względem wzrostu – w powiecie toruńskim, a następnie w bydgoskim (odpowiednio o 2,1% i 2,0% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim)

– czytamy w raporcie US w Bydgoszczy.

W 2018 roku mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej zlokalizowane były w powiecie bydgoskim, a następnie w toruńskim (odpowiednio blisko 98 m² oraz ponad 91 m²).

W 2019 roku największe mieszkania powstawały w powiecie wąbrzeskim (przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 147,4 m²). Najmniejsze mieszkania oddano do użytkowania w dwóch miastach na prawach powiatu, czyli Toruniu i Bydgoszczy (odpowiednio przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 59,5 m² w naszym mieście oraz 61,9 m² w Bydgoszczy).

BEZPIECZEŃSTWO

W 2019 roku w Kujawsko-Pomorskiem stwierdzono 18 przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (dla porównaniu w kraju było to 21 przestępstw). W samym Toruniu odnotowano 25 przestępstw w przeliczeniu na 1000 osób. Jak wypada wskaźnik wykrywalności przestępców w województwie kujawsko-pomorskim? W ubiegłym roku wyniósł on ponad 74%.

W 16 powiatach oraz 1 mieście na prawach powiatu (w Bydgoszczy) wartość tego wskaźnika była wyższa niż średnia notowana w województwie. Najniższą wykrywalność notowano w Toruniu (63,0%)

– czytamy w raporcie.

Lepiej wypadamy jeśli chodzi o wypadki drogowe. W 2019 roku w Toruniu miało miejsce 19 wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania w Bydgoszczy było ich 46 na 100 tys. osób, a w całym województwie 45.

BUDŻET

Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatów w 2018 r. zamknęły z nadwyżką budżetową w wysokości 7,0 mln zł (w poprzednim roku 51,8 mln zł). Przeciętnie na 1 mieszkańca województwa wyniosła ona 9,11 zł. W 2018 r. Bydgoszcz, Grudziądz i Włocławek zanotowały dodatni wynik finansowy, natomiast Toruń rok budżetowy zakończył ujemnym wynikiem finansowym

– podaje US w Bydgoszczy.

Więcej danych znajdziecie na stronie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2023-01-27