Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Koronawirus. Przedsiębiorco, sprawdź czy przysługują Ci ulgi (ZUS i podatkowe)

Facebook

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli jesteś przedsiębiorcą i z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy. Dotyczy to zawartych już z ZUS umów o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności. W obecnej sytuacji możesz również liczyć na ulgi podatkowe.

ULGI ZUS

Na jakie formy pomocy możesz liczyć?

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (instrukcja).

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera

– informuje ZUS.

We wniosku musisz wskazać, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową w Twojej firmie i brak możliwości opłacenia należności w terminie.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, wyśle Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz przekazać z powrotem do ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w placówce lub prześlij pocztą.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik) i na tej podstawie udzielona zostanie ulga. Jednak będziesz musiał wysłać również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej  ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Więcej informacji na: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen

ULGI PODATKOWE

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości

– informuje Ministerstwo Finansów.

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z obecnej sytuacji urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty itd.)

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Kontakty do toruńskich Urzędów Skarbowych:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

  1. Szosa Chełmińska 34/36

Tel. 56 610 91 00

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

  1. Mazowiecka 63

Tel.  56 664-77-00

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2023-12-02