Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Na Bulwarze zasypano zabytkowe mury

Facebook

Co aktualnie dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu?

źródło: fot Paula Gałązka UMT

Aktualna sytuacja na Bulwarze

Miasto postanowiło zasypać odkryte podczas prac zabytkowe mury. Wykop archeologiczny został więc zabezpieczony, a znajdujące się w nim mury przykryto geowłókniną i piaskiem.

Prace związane z zabezpieczeniem znalezisk archeologicznych, które odkryto w pasie drogowym między hotelem Bulwar i Bramą Klasztorną rozpoczęły się 20 listopada 2023 roku. Były one prowadzone zgodnie z profesjonalnie opracowaną technologią, skorygowaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

Zgodnie z wytycznymi WKZ, w szczególności relikty po północnej stronie planowanej jezdni, zostały zabezpieczone w taki sposób, aby w przyszłości można było kontynuować w tym miejscu badania archeologiczne

-czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta Torunia.

Miasto zapewnia, że obszar, na którym odkryto znaleziska archeologiczne kompleksowo przebadano w ramach prowadzonych tam od czerwca do października specjalistycznych badań (wykonywała je Pracownia Archeologiczna Alagierscy).

Do końca lutego 2023 roku ma zostać opracowana dokumentacja powykonawcza. Zakres tych robót uzupełniono o: badania geoarcheologiczne datowania nawarstwień osadów oraz budowy geologicznej (PAN); badania termoluminescencyjne pobranych próbek drewna odsłoniętej podłogi (UMK); skaning laserowy i badania architektoniczne (UMK)

-dodaje magistrat.

Ponadto w listopadzie badania uzupełniające prowadził zespół naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierowany przez prof. Wojciecha Chudziaka. Profesor na podstawie przeprowadzonych prac opracuje dodatkową ekspertyzę archeologiczno-historyczną i konserwatorską.

Na podstawie zestawu dokumentacji zostaną podjęte decyzje o zakresie i sposobie dalszych badań archeologicznych, które w przyszłości będą mogły być prowadzone na terenie należącym do GMT, położonym na północ od miejsc do tej pory przebadanych

-informuje Urząd.

Kiedy koniec inwestycji?

Zakończenie przebudowy z uwagi na odkrycia archeologiczne opóźnia się, ale magistrat poinformował, że planowany termin zakończenia to 29 kwietnia 2024 roku. Natomiast nasadzenia zieleni zostaną wykonane do końca maja przyszłego roku.

Zaawansowanie prac na tej inwestycji to blisko 72%. Najwięcej zrealizowanych robót jest na terenie pomiędzy ulicą Łazienną i Żeglarską, szczególnie w części drogowej. Wykonano tam już całą infrastrukturę podziemnych sieci i instalacji oraz ułożono nawierzchnię z kostki granitowej. Powstały chodniki i droga rowerowa.

Od początku listopada mieszkańcy mogą korzystać z fragmentu pomiędzy pawilonami od Żeglarskiej do Łaziennej. Do 10 grudnia ma być udostępniony odcinek – do ulicy Mostowej, a chodniki od ul. Żeglarskiej do Bramy Klasztornej do 15 stycznia przyszłego roku.

Do wiosny 2024 roku kolejne odcinki ulicy Bulwar Filadelfijski mają być konsekwentnie oddawane mieszkańcom Torunia do użytkowania

-zapewnia Urząd Miasta.

Dodajmy, że inwestycja rozpoczęła się w 2022 roku. Koszt inwestycji to blisko 46 milionów złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z rządu.

Czytaj też: Urzędnicy tłumaczą zasadność i funkcjonalność parkingów P&R

Pożar w Polskim Stwolnie. Strażacy natrafili na zwęglone ciało

(M.M.)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-02-26