Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

RDOŚ umorzył postępowanie w sprawie wycinki drzew na Kępie Bazarowej

Facebook

Urząd Miasta Torunia poinformował o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wycinka drzew na Kępie Bazarowej w Toruniu została przeprowadzona w ramach remontu starego mostu. Usunięte miało być wtedy kilka pojedynczych, suchych drzew zagrażających konstrukcji przeprawy oraz inwazyjny klon jesionolistny. Rewizja RDOŚ-u wykazała, że ponad 60 drzew poszło niepotrzebnie pod topór. To temat, który w ostatnich miesiącach wzbudzał kontrowersje wśród mieszkańców.

Na podstawie ustaleń stwierdzono, że przeprowadzona wycinka drzew i krzewów nie wpłynęła znacząco negatywnie na obszar Natura 2000

-mówi Michał Zaleski Prezydent Torunia.

Miasto w obecnej sytuacji planuje działania mające na celu rozwój siedliska przyrodniczego w obszarze Kępy Bazarowej. Wśród propozycji znalazły się:

  • Montaż i utrzymanie przez 15 lat 25 skrzynek dla ptaków oraz 10 schronów dla nietoperzy;
  • Nasadzenie na terenach leśnych (powierzchnia co najmniej 2500 m kw.) oraz terenach różnych – zgodnie z ewidencją gruntów (powierzchnia co najmniej 3000 m kw.) drzew gatunków takich, jak m.in. topola czarna, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha;
  • Odtworzenie łąk na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako łąki (powierzchnia ok 1,2 ha), na których wykonane zostaną nasadzenia kęp krzewów gatunków rodzimych, urozmaicających siedlisko;
  • Ustawienie tablic informacyjnych dotyczących m.in. gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, siedlisk łęgowych i siedlisk łąkowych.

(źródło: UMT)

Decyzja wydana przez RDOŚ jest ostateczna, ale społecznicy zamierzają ją zaskarżyć.

Trwa jeszcze postępowanie w prokuraturze w tej samej sprawie, także w Urzędzie Marszałkowskim. Czekamy na rozstrzygnięcia, zobaczymy jakie one będą i będziemy wiedzieli jakie są ostatecznie w tej sprawie ustalenia

-dodaje Prezydent Torunia.

(IR, M.M.)

Czytaj też: Prokuratura zajmuje się sprawą wycinki drzew na Kępie Bazarowej

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-02-20