Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Polski Cukier Toruń nie będzie sponsorem Twardych Pierników?

Facebook

Krajowa Spółka Cukrowa ogłosiła zakończenie współpracy z ekstraklasową drużyną koszykówki z naszego miasta.

fot. https://www.facebook.com/TwardePierniki

Powód? Spółka nie otrzymała od władz klubu informacji o aktualnej sytuacji finansowej.

Podkreślamy, że KSC S.A. zawsze w pełni wywiązywała się z finansowych zobowiązań wobec spółki Twarde Pierniki S.A. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. współpracuje z podmiotami szanującymi interesy obu stron i kierującymi się zasadą lojalności wobec swojego Partnera, w tym przypadku sponsora.

Dokonano wszelkich starań, by Twarde Pierniki S.A. miały czas na wyjaśnienie i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. W sytuacji braku wiarygodnych i wymaganych przepisami informacji o stanie finansów spółki zmuszeni jesteśmy do zakończenia sponsoringu drużyny koszykówki „Polski Cukier Toruń”zgodnie z zapisami dotychczasowej umowy”.

Czytamy w oświadczeniu.

Wszystkim osobom związanym z klubem Twarde Pierniki S.A., a w szczególności kibicom drużyny, życzymy, aby sytuacja finansowa Spółki uległa poprawie tak szybko, jak jest to możliwe
i aby Klub Twarde Pierniki mógł jak najszybciej włączyć się do walki o najwyższe trofea w polskiej koszykówce.

Klub Twarde Pierniki również przedstawił swoje oficjalne oświadczenie. Czytamy tam, że:

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o rezygnacji z dalszej współpracy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z naszą organizacją.

Spółka Twarde Pierniki informuje, że podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie budżetu na dalsze funkcjonowanie klubu na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej koszykówki w Polsce, a tym samym przygotowuje się do sezonu 2021/2022 w Energa Basket Lidze. 

Pełne oświadczenie Krajowej Spółki Cukrowej:

„Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (dalej KSC S.A.) w swojej działalności kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania te realizowane są w wielu obszarach, z poszanowaniem środowiska, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych, pracowników, plantatorów i kontrahentów. Tym samym, KSC S.A. promuje sport zarówno profesjonalny, jak i amatorski w każdej grupie wiekowej, popularyzując aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie.

W związku z sytuacją finansową Spółki Twarde Pierniki S.A., która była w ostatnich miesiącach przedmiotem wielu informacji medialnych, KSC S.A. zwracała się do Zarządu Spółki z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz przedstawienie aktualnej dokumentacji finansowej Spółki w celu weryfikacji pojawiających się publicznie informacji o zadłużeniu Spółki. Niestety do dnia opublikowania niniejszego Oświadczenia, KSC S.A. nie otrzymała wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

Co istotniejsze, Spółka Twarde Pierniki S.A. nie realizuje podstawowych obowiązków korporacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zapisów Statutu Spółki, co pozwoliłoby KSC S.A. na wiarygodną ocenę aktualnej sytuacji finansowej Spółki.

W szczególności, nie przedstawiono wymaganych przepisami prawa sprawozdań dotyczących działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 wraz z opinią biegłego rewidenta, (zgodnie z przepisami dokumenty te winny być przedstawione oraz zatwierdzone przez organy korporacyjne Spółki do końca stycznia 2021 r.), jak również nie zaprezentowano innych dokumentów umożliwiających ocenę aktualnej sytuacji finansowej Spółki, uwzględniających stan należności i zobowiązań oraz bieżący wynik na działalności Spółki.

Mając powyższe na uwadze, KSC S.A. nie posiada możliwości oceny wiarygodności finansowej Spółki i tym samym nie może w sposób odpowiedzialny podjąć decyzji o dalszej współpracy ze Spółką Twarde Pierniki S.A.

Jednocześnie informujemy, że działania marketingowe KSC S.A. zawsze opierają się na dokładnych analizach biznesowych, a w działaniach sponsoringowych obowiązują nas także wysokie korporacyjne standardy i transparentne procedury. Deklarując chęci kontynuacji współpracy z klubami sportowymi cyklicznie na koniec sezonu i początek nowego, zwracamy się do klubów o zaprezentowanie danych dotyczących realizacji budżetu za miniony i bieżący okres. W tym przypadku, nie otrzymaliśmy takich danych.

Podkreślamy, że KSC S.A. zawsze w pełni wywiązywała się z finansowych zobowiązań wobec Spółki Twarde Pierniki S.A. Nasze stanowisko i wsparcie finansowe nie zmieniło się także w poprzednim sezonie, przerwanym z powodu COVID-19.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. współpracuje z podmiotami szanującymi interesy obu stron i kierującymi się zasadą lojalności wobec swojego Partnera, w tym przypadku Sponsora. Dokonano wszelkich starań, by Twarde Pierniki S.A. miały czas na wyjaśnienie i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. W sytuacji braku wiarygodnych i wymaganych przepisami informacji o stanie finansów Spółki zmuszeni jesteśmy do zakończenia sponsoringu drużyny koszykówki „Polski Cukier Toruń” zgodnie z zapisami dotychczasowej umowy.

Ze Spółką Twarde Pierniki S.A. i jej Drużyną łączyła nas dobra, wieloletnia współpraca, przekładająca się na realizację celów sponsoringowych oraz sukcesy sportowe drużyny. Sponsoring drużyny koszykówki mężczyzn Polski Cukier Toruń był częścią naszej strategii marketingowej i działań wynikających ze społecznej odpowiedzialności KSC S.A.

Wszystkim osobom związanym z klubem Twarde Pierniki S.A., a w szczególności kibicom drużyny, życzymy, aby sytuacja finansowa Spółki uległa poprawie tak szybko, jak jest to możliwe i aby Klub Twarde Pierniki mógł jak najszybciej włączyć się do walki o najwyższe trofea w polskiej koszykówce.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., widząc znaczny wzrost popularności koszykówki w naszym kraju, do czego przyczyniły się bardzo dobre występy Reprezentacji Polski, w tym awans Reprezentacji Polski mężczyzn w koszykówce 3×3 na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, zamierza rozwijać wsparcie tej dyscypliny w naszym kraju.”

Oświadczenie Klubu Twarde Pierniki:

„Twarde Pierniki S.A. oraz Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęły swoją współpracę w sezonie 2010/2011, czyli 11 lat temu. Przez ten okres czasu toruńska drużyna początkowo grała w drugiej lidze, a następnie dzięki sukcesom sportowym i organizacyjnym od 2014 roku bierze udział w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykówki mężczyzn w Polsce. Przez ostatnie 6 lat dzięki wsparciu Sponsorów tytularnych i wielu Partnerów wywalczyliśmy dwa Wicemistrzostwa Polski, brązowy medal, Puchar i Superpuchar Polski, a także wzięliśmy udział w Lidze Mistrzów. Dzięki wsparciu wielu podmiotów koszykówka na stałe zagościła wśród najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w regionie.

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o rezygnacji z dalszej współpracy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z naszą organizacją.

Spółka Twarde Pierniki informuje, że podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie budżetu na dalsze funkcjonowanie klubu na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej koszykówki w Polsce, a tym samym przygotowuje się do sezonu 2021/2022 w Energa Basket Lidze.”

MM, KG

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2021-10-16